Εάν θέλετε να με βρείτε, επισκεφτείτε το iFeed.gr!!!

Συγχρονισμός του υπολιστή,με κάποιο server του internet

0 σχόλια Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε,είναι το πώς γίνεται να συγχρονίσετε το ρολόι του υπολογιστή σας με ένα server του διαδικτύου,έτσι ώστε να λειτουργεί με την ίδια ώρα ακριβώς.

Λοιπόν η διαδικασία είναι απλή.

Πατάτε διπλό κλικ στο ρολόι του υπολογιστή σας που βρίσκεται κάτω δεξιά,και μετά πατάτε στην καρτέλα "Χρόνος Internet".
Μετά ενεργοποιήστε το “Αυτόματος συγχρονισμός με ένα διακομιστή ώρας του Internet”,επιλέξτε τον server που θέλετε και πατήστε το "ΟΚ".
Read On

Συντόμευση φακέλου στην επιφάνεια εργασίας

0 σχόλια
Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στην σημερινή μας ανάρτηση,είναι το πώς γίνεται να δημιουργήσουμε συντόμευση ενός φακέλου στην επιφάνεια εργασίας,έτσι ώστε να διευκολύνουμε τον ευατό μας και να μειώνουμε τον χρόνο που μας παίρνει για να βρούμε ένα αρχείο.


Λοιπόν η διαδικασία είναι πολύ απλή,και γρήγορη.
Αρχικά βρίσκετε τον φάκελο που θέλετε να δημιουργήσετε την συντομευσή του.
Πατάτε πάνω του δεξί κλικ,και πηγαίνετε στο "Αποστολή προς",και επιλέγετε το "Επιφάνεια εργασίας(δημιουργία συντόμευσης)".
Αυτό ήταν!!Τώρα ο φάκελος θα είναι στην επιφάνεια εργασίας σας,και μπορείτε να τον μετονομάσετε όπως θέλετε.
Read On

Αυτόματο Κλείσιμο του υπολογιστή σε καθορισμένη ώρα

0 σχόλια Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009
H παρακάτω διαδικασία θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να μπορούμε να κλείσουμε τον υπολογιστή μας σε κάποια καθορισμένη ώρα,εάν για παράδειγμα πρέπει να φύγουμε ή έχουμε να κάνουμε κάτι και δεν μπορούμε να περιμένουμε να τελειώσει κάποια διαδικασία που βρίσκεται σε εκτέλεση.

Για παράδειγμα εάν θέλουμε να κλείσει ο υπολογιστής μας στις 10:00μμ(22:00pm),θα πρέπει να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία.

1.Πατάμε στην "έναρξη"
2.Επιλέγουμε "Εκτέλεση..."
3.Πληκτρολογούμε τον κώδικα: at 22:00 shutdown -s

Αυτή ήταν η διαδικασία!!
Τώρα ο υπολογιστής μας είναι ρυθμισμένος,έτσι ώστε να κλείσει στις 10:00μμ.


Για να ακυρώσουμε το αυτόματο κλείσιμο, πληκτρολογούμε τον κώδικα: shutdown -a
Read On

Windows Shortcuts

2 σχόλια Τρίτη, 12 Μαΐου 2009Πολλοί συνδυασμοί συντομεύσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Πηγαίνωντας στο πλήκτρο Run ή αλλιώς Εκτέλεση(στα ελληνικά),ή πολύ απλά πατώντας του συγκεκριμένους συνδυασμούς πλήκτρων στο πληκτρολόγιο σας.

Run Commands:
Code: compmgmt.msc - Computer management
devmgmt.msc - Device manager
diskmgmt.msc - Disk management
dfrg.msc - Disk defrag
eventvwr.msc - Event viewer
fsmgmt.msc - Shared folders
gpedit.msc - Group policies
lusrmgr.msc - Local users and groups
perfmon.msc - Performance monitor
rsop.msc - Resultant set of policies
secpol.msc - Local security settings
services.msc - Various Services
msconfig - System Configuration Utility
regedit - Registry Editor
msinfo32 _ System Information
sysedit _ System Edit
win.ini _ windows loading information(also system.ini)
winver _ Shows current version of windows
mailto: _ Opens default email client
command _ Opens command prompt

Run Commands to access the control panel:
Code: Add/Remove Programs control appwiz.cpl
Date/Time Properties control timedate.cpl
Display Properties control desk.cpl
FindFast control findfast.cpl
Fonts Folder control fonts
Internet Properties control inetcpl.cpl
Keyboard Properties control main.cpl keyboard
Mouse Properties control main.cpl
Multimedia Properties control mmsys.cpl
Network Properties control netcpl.cpl
Password Properties control password.cpl
Printers Folder control printers
Sound Properties control mmsys.cpl sounds
System Properties control sysdm.cpl

Command Prompt:
Code: ANSI.SYS Defines functions that change display graphics, control cursor movement, and reassign keys.
APPEND Causes MS-DOS to look in other directories when editing a file or running a command.
ARP Displays, adds, and removes arp information from network devices.
ASSIGN Assign a drive letter to an alternate letter.
ASSOC View the file associations.
AT Schedule a time to execute commands or programs.
ATMADM Lists connections and addresses seen by Windows ATM call manager.
ATTRIB Display and change file attributes.
BATCH Recovery console command that executes a series of commands in a file.
BOOTCFG Recovery console command that allows a user to view, modify, and rebuild the boot.ini
BREAK Enable / disable CTRL + C feature.
CACLS View and modify file ACL's.
CALL Calls a batch file from another batch file.
CD Changes directories.
CHCP Supplement the International keyboard and character set information.
CHDIR Changes directories.
CHKDSK Check the hard disk drive running FAT for errors.
CHKNTFS Check the hard disk drive running NTFS for errors.
CHOICE Specify a listing of multiple options within a batch file.
CLS Clears the screen.
CMD Opens the command interpreter.
COLOR Easily change the foreground and background color of the MS-DOS window.
COMP Compares files.
COMPACT Compresses and uncompress files.
CONTROL Open control panel icons from the MS-DOS prompt.
CONVERT Convert FAT to NTFS.
COPY Copy one or more files to an alternate location.
CTTY Change the computers input/output devices.
DATE View or change the systems date.
DEBUG Debug utility to create assembly programs to modify hardware settings.
DEFRAG Re-arrange the hard disk drive to help with loading programs.
DEL Deletes one or more files.
DELETE Recovery console command that deletes a file.
DELTREE Deletes one or more files and/or directories.
DIR List the contents of one or more directory.
DISABLE Recovery console command that disables Windows system services or drivers.
DISKCOMP Compare a disk with another disk.
DISKCOPY Copy the contents of one disk and place them on another disk.
DOSKEY Command to view and execute commands that have been run in the past.
DOSSHELL A GUI to help with early MS-DOS users.
DRIVPARM Enables overwrite of original device drivers.
ECHO Displays messages and enables and disables echo.
EDIT View and edit files.
EDLIN View and edit files.
EMM386 Load extended Memory Manager.
ENABLE Recovery console command to enable a disable service or driver.
ENDLOCAL Stops the localization of the environment changes enabled by the setlocal command.
ERASE Erase files from computer.
EXIT Exit from the command interpreter.
EXPAND Expand a M*cros*ft Windows file back to it's original format.
EXTRACT Extract files from the M*cros*ft Windows cabinets.
FASTHELP Displays a listing of MS-DOS commands and information about them.
FC Compare files.
FDISK Utility used to create partitions on the hard disk drive.
FIND Search for text within a file.
FINDSTR Searches for a string of text within a file.
FIXBOOT Writes a new boot sector.
FIXMBR Writes a new boot record to a disk drive.
FOR Boolean used in batch files.
FORMAT Command to erase and prepare a disk drive.
FTP Command to connect and operate on a FTP server.
FTYPE Displays or modifies file types used in file extension associations.
GOTO Moves a batch file to a specific label or location.
GRAFTABL Show extended characters in graphics mode.
HELP Display a listing of commands and brief explanation.
IF Allows for batch files to perform conditional processing.
IFSHLP.SYS 32-bit file manager.
IPCONFIG Network command to view network adapter settings and assigned values.
KEYB Change layout of keyboard.
LABEL Change the label of a disk drive.
LH Load a device driver in to high memory.
LISTSVC Recovery console command that displays the services and drivers.
LOADFIX Load a program above the first 64k.
LOADHIGH Load a device driver in to high memory.
LOCK Lock the hard disk drive.
LOGON Recovery console command to list installations and enable administrator login.
MAP Displays the device name of a drive.
MD Command to create a new directory.
MEM Display memory on system.
MKDIR Command to create a new directory.
MODE Modify the port or display settings.
MORE Display one page at a time.
MOVE Move one or more files from one directory to another directory.
MSAV Early M*cros*ft Virus scanner.
MSD Diagnostics utility.
MSCDEX Utility used to load and provide access to the CD-ROM.
NBTSTAT Displays protocol statistics and current TCP/IP connections using NBT
NET Update, fix, or view the network or network settings
NETSH Configure dynamic and static network information from MS-DOS.
NETSTAT Display the TCP/IP network protocol statistics and information.
NLSFUNC Load country specific information.
NSLOOKUP Look up an IP address of a domain or host on a network.
PATH View and modify the computers path location.
PATHPING View and locate locations of network latency.
PAUSE Command used in batch files to stop the processing of a command.
PING Test / send information to another network computer or network device.
POPD Changes to the directory or network path stored by the pushd command.
POWER Conserve power with computer portables.
PRINT Prints data to a printer port.
PROMPT View and change the MS-DOS prompt.
PUSHD Stores a directory or network path in memory so it can be returned to at any time.
QBASIC Open the QBasic.
RD Removes an empty directory.
REN Renames a file or directory.
RENAME Renames a file or directory.
RMDIR Removes an empty directory.
ROUTE View and configure windows network route tables.
RUNAS Enables a user to execute a program on another computer.
SCANDISK Run the scandisk utility.
SCANREG Scan registry and recover registry from errors.
SET Change one variable or string to another.
SETLOCAL Enables local environments to be changed without affecting anything else.
SETVER Change MS-DOS version to trick older MS-DOS programs.
SHARE Installs support for file sharing and locking capabilities.
SHIFT Changes the position of replaceable parameters in a batch program.
SHUTDOWN Shutdown the computer from the MS-DOS prompt.
SMARTDRV Create a disk cache in conventional memory or extended memory.
SORT Sorts the input and displays the output to the screen.
START Start a separate window in Windows from the MS-DOS prompt.
SUBST Substitute a folder on your computer for another drive letter.
SWITCHES Remove add functions from MS-DOS.
SYS Transfer system files to disk drive.
TELNET Telnet to another computer / device from the prompt.
TIME View or modify the system time.
TITLE Change the title of their MS-DOS window.
TRACERT Visually view a network packets route across a network.
TREE View a visual tree of the hard disk drive.
TYPE Display the contents of a file.
UNDELETE Undelete a file that has been deleted.
UNFORMAT Unformat a hard disk drive.
UNLOCK Unlock a disk drive.
VER Display the version information.
VERIFY Enables or disables the feature to determine if files have been written properly.
VOL Displays the volume information about the designated drive.
XCOPY Copy multiple files, directories, and/or drives from one location to another.
TRUENAME When placed before a file, will display the whole directory in which it exists
TASKKILL It allows you to kill those unneeded or locked up applications

Windows XP Shortcuts:
Code: ALT+- (ALT+hyphen) Displays the Multiple Document Interface (MDI) child window's System menu
ALT+ENTER View properties for the selected item
ALT+ESC Cycle through items in the order they were opened
ALT+F4 Close the active item, or quit the active program
ALT+SPACEBAR Display the System menu for the active window
ALT+TAB Switch between open items
ALT+Underlined letter Display the corresponding menu
BACKSPACE View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer
CTRL+A Select all
CTRL+B Bold
CTRL+C Copy
CTRL+I Italics
CTRL+O Open an item
CTRL+U Underline
CTRL+V Paste
CTRL+X Cut
CTRL+Z Undo
CTRL+F4 Close the active document
CTRL while dragging Copy selected item
CTRL+SHIFT while dragging Create shortcut to selected iteM
CTRL+RIGHT ARROW Move the insertion point to the beginning of the next word
CTRL+LEFT ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous word
CTRL+DOWN ARROW Move the insertion point to the beginning of the next paragraph
CTRL+UP ARROW Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph
SHIFT+DELETE Delete selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin
ESC Cancel the current task
F1 Displays Help
F2 Rename selected item
F3 Search for a file or folder
F4 Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer
F5 Refresh the active window
F6 Cycle through screen elements in a window or on the desktop
F10 Activate the menu bar in the active program
SHIFT+F10 Display the shortcut menu for the selected item
CTRL+ESC Display the Start menu
SHIFT+CTRL+ESC Launches Task Manager
SHIFT when you insert a CD Prevent the CD from automatically playing
WIN Display or hide the Start menu
WIN+BREAK Display the System Properties dialog box
WIN+D Minimizes all Windows and shows the Desktop
WIN+E Open Windows Explorer
WIN+F Search for a file or folder
WIN+F+CTRL Search for computers
WIN+L Locks the desktop
WIN+M Minimize or restore all windows
WIN+R Open the Run dialog box
WIN+TAB Switch between open items

Windows Explorer Shortcuts:
Code: ALT+SPACEBAR - Display the current window’s system menu
SHIFT+F10 - Display the item's context menu
CTRL+ESC - Display the Start menu
ALT+TAB - Switch to the window you last used
ALT+F4 - Close the current window or quit
CTRL+A - Select all items
CTRL+X - Cut selected item(s)
CTRL+C - Copy selected item(s)
CTRL+V - Paste item(s)
CTRL+Z - Undo last action
CTRL+(+) - Automatically resize the columns in the right hand pane
TAB - Move forward through options
ALT+RIGHT ARROW - Move forward to a previous view
ALT+LEFT ARROW - Move backward to a previous view
SHIFT+DELETE - Delete an item immediately
BACKSPACE - View the folder one level up
ALT+ENTER - View an item’s properties
F10 - Activate the menu bar in programs
F6 - Switch between left and right panes
F5 - Refresh window contents
F3 - Display Find application
F2 - Rename selected item

Internet Explorer Shortcuts:
Code: CTRL+A - Select all items on the current page
CTRL+D - Add the current page to your Favorites
CTRL+E - Open the Search bar
CTRL+F - Find on this page
CTRL+H - Open the History bar
CTRL+I - Open the Favorites bar
CTRL+N - Open a new window
CTRL+O - Go to a new location
CTRL+P - Print the current page or active frame
CTRL+S - Save the current page
CTRL+W - Close current browser window
CTRL+ENTER - Adds the http://www. (url) .com
SHIFT+CLICK - Open link in new window
BACKSPACE - Go to the previous page
ALT+HOME - Go to your Home page
HOME - Move to the beginning of a document
TAB - Move forward through items on a page
END - Move to the end of a document
ESC - Stop downloading a page
F11 - Toggle full-screen view
F5 - Refresh the current page
F4 - Display list of typed addresses
F6 - Change Address bar and page focus
ALT+RIGHT ARROW - Go to the next page
SHIFT+CTRL+TAB - Move back between frames
SHIFT+F10 - Display a shortcut menu for a link
SHIFT+TAB - Move back through the items on a page
CTRL+TAB - Move forward between frames
CTRL+C - Copy selected items to the clipboard
CTRL+V - Insert contents of the clipboard
ENTER - Activate a selected link
HOME - Move to the beginning of a document
END - Move to the end of a document
F1 - Display Internet Explorer Help
Read On

Προστασία αρχείων από αδιάκριτα βλέματα.

8 σχόλια Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009


Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτήν την ανάρτηση μας είναι το εξής,η προστασία των προσωπικών μας αρχειών,όπως π.χ.οι εικόνες μας,κάποια έγγραφα μας ή κάποιες δικές μας δημιουργίες,από αδιάκριτα βλέματα τα οποία μπορεί και να τα επεξεργαστούν ή να τα χειριστούν με «λάθος» τρόπο.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα,μπορούμε να το πετύχουμε διάφορες διαδικασίες,αλλά λίγες είναι πιο αποτελεσματικές,γιατί εάν κάποιος είναι «ειδικός» στους υπολογιστές μπορεί να τα αντιμετωπίσει και να καταφέρει να εισβάλει στα αρχεία σου.

Λοιπόν ένας απλούστατος τρόπος για να «κρύψεις» κατά κάποιο τρόπο τα αρχεία σου,είναι η δημιουργία των αόρατων φακέλων ή αλλιώς invisible files,όπως θα τους βρείτε συνήθως στο διαδίκτυο κάνοντας αναζήτηση με κάποια μηχανή όπως το γνωστό σε όλους μας google.


Η δημιουργία αόρατων φακέλων γίνεται με την εξής διαδικασία:


1.Πατάμε δεξί κλικ σε μία άδεια επιφάνεια της επιφάνειας εργασίας ή στο περιεχόμενο ενός φακέλου,μέσα στο οποίο θέλουμε να δημιουργηθεί ο αόρατος φάκελος.
2.Πατάμε δημιουργία
3.Δημιουργία φακέλου
4.Όταν θα χρειαστεί να γράψουμε το όνομα του φακέλου,θα πατήσουμε τον εξής συνδυασμό,Alt-255 ή Alt-160,και το μόνο που δημιουργηθεί είναι ένας φάκελος χωρίς όνομα.
5.Πατάμε δεξί κλικ στον φάκελο που δημιουργήσαμε
6.Πατάμε στις «Ιδιότητες»
7.Επιλέγουμε την καρτέλα «Προσαρμογή»
8.Πατάμε αλλαγή εικονιδίου
9.Βρίσκουμε ένα εικονίδιο που δείχνει ένα κενό,το επιλέγουμε και πατάμε ΟΚ.
10.Ξανά οκ μετά
Και ο αόρατος φάκελος θα είναι έτοιμος.

Βίντεο για βοήθεια των αναγνωστών μας.Προστασία Αρχείων με το πρόγραμμα My Lockbox.


Το πρόγραμμα «My Lockbox» διανέμεται δωρεάν στο διαδίκτυο από την εταιρία δημιουργίας του,και μπορείται να το βρείτε στην δεξιά μεριά του ιστιολογίου μας στην στήλη με τα Download.

Λίγα Λόγια για το «Δικό μας Θησαυροφυλάκιο»:

Το πρόγραμμα My Lockbox,διατίθεται από την εταιρία Lavasoft,και με αυτό το χρήσιμο εργαλείο μας παρέχει την δυνατότητα να κλειδώνουμε τα προσωπικά μας αρχεία σε ένα ψηφιακό «κουτί» και να μπορεί να τα διαχειριστεί μόνο ο χρήστης που γνωρίζει τον κατάλληλο κωδικό.Πολύ χρήσιμο για όσους έχουν κοινό υπολογιστή με πολλά άτομα.

Διαδικασία:

Η διαδικασία έχει ως εξής:
1.Κατεβάσουμε το πρόγραμμα My lockbox
2.To κάνουμε εγκατάσταση,χωρίς να πειράξουμε κάποια ρύθμιση
3.Αποδεχόμαστε την Άδεια χρήσης
4.και λίγο πριν τελειώσει βάζουμε τον κωδικό που θέλουμε και από κάτω τον ξαναβάζουμε για επιβεβαίωση
5.στο τρίτο πεδίο βάζουμε το hint υπενθύμισης,ή αλλιώς το συνθηματικό όπως το λέμε συνήθως και πατάμε Next.
6.Μετά επιλέγουμε που θα τοποθετηθεί ο φάκελος του My Lockbox και πατάμε Next
7.Εάν το κουτάκι Open release είναι τσεκαρισμένο,τότε θα ανοίξει αυτόματα το site της εταιρίας,όπου μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
8.Πατήστε το κουμπί Finish και τελειώσατε.
Κάντε μία επανεκκίνηση και εντοπίστε το εικονίδιο του Μy Lockbox και πατήστε πάνω του διπλό κλικ.Βάλτε τον κωδικό πρόσβασης και είστε έτοιμοι.
Read On

Αποτροπή της ενεργοποίησης του MSN Messenger όταν ξεκινάτε τα Windows XP

0 σχόλια Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009
Ανοίξτε το MSN Messenger και ακολουθήστε την συγκεκριμένη διαδικασία.

1.Πηγαίντε πάνω πάνω στην μπάρα του μενού
2.Πατήστε στο κουμπί "ΕΡΓΑΛΕΙΑ"
3.Πατήστε στο κουμπί "ΕΠΙΛΟΓΕΣ..."
4.Πηγαίντε στην καρτέλα "ΓΕΝΙΚΑ"

και απενεργοποιήστε το Checkbox,εκεί που λέει:

"Αυτόματη εκτέλεση του Windows Live Messenger κατά την σύνδεση στα Windows"

Στην επόμενη εκίνηση του υπολογιστή σας το Windows Live Messenger δεν θα ανοίγει μόνο του.


Οδηγίες για αγγλικό μενού:

1.Tools
2.Options
3.Preferences

και απενεργοποιήστε το Checkbox:"Run this program when Windows starts"
Read On

Ειδοποίηση μηνυμάτων αλληλογραφίας από το Gmail

2 σχόλια Σάββατο, 2 Μαΐου 2009
Εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τα μηνύματα αλληλογραφίας που σας στέλνονται μέσω του λογαριασμού σας στο Google(Gmail),μπορείτε να το καταφέρετε με την εξής διαδικασία.

Αρχικά θα πρέπει να κατεβάσετε το Gmail Notifier for Windows,που βρίσκεται δεξία στο blog μας,στη λίστα με τα "Download".
Στην συνέχεια θα πρέπει να το κάνετε εγκατάσταση,χωρίς να αλλάξετε κάποια από τις ρυθμίσεις εγκατάστασης.
Τέλος θα βάλετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας,και το πρόγραμμα θα είναι έτοιμο,και θα σας ειδοποιεί σε κάθε μήνυμα που θα σας έρχεται.

ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:


Read On

Γρηγορότερη εκκίνηση των Windows XP

0 σχόλια Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009
Εάν πιστεύετε ότι ο υπολογιστής σας αργεί χαρακτηριστικά να εισέλθει στο περιβάλλον των Windows XP,τότε ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία και θα γλιτώσετε εώς και 30 δευτερόλεπτα από τον χρόνο εκκίνησης του λειτουργικού σας συστήματος.

Λοιπόν,η διαδικασία είναι η εξής:

1.Πατήστε στην "έναρξη"
2.Πατήστε στην "Εκτέλεση"
3.Πληκτρολογήστε την εντολή "regedit"(χωρίς τα ") και πατήστε ΟΚ

Μετά ακολουθήστε την συγκεκριμένη διαδρομή:

--->Ο υπολογιστής μου
--->HKEY_LOCAL_MACHINE
--->SYSTEM
--->CurrentControlSet
--->Control
--->Session Manager
--->Memory Management
--->PrefetchParameters

και τέλος,πατήστε δεξιά στο "Enable Prefetcher" και αλλάξτε τα δεδομένα τιμής,αντικαθιστώτας τον αριθμό που έχει με το νούμερο 5.


Κάντε μία επανεκκίνηση του υπολογιστή σας,και είναι έτοιμο.


Παρουσίαση με βίντεο.


Read On

Διαφημίσεις
AdBanner Exchange