Εάν θέλετε να με βρείτε, επισκεφτείτε το iFeed.gr!!!

Δημιουργία ενός Autorun CD

Αν θέλουμε να γράψουμε ένα CD στον υπολογιστή μας το οποίο να τρέχει αυτόματα κάθε φορά που θα το εισάγουμε στο DVD player μας τότε αρκεί να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία.
Δημιουργία του autorun.inf
Ανοίγουμε ένα σημειωματάριο και πληκτρολογούμε το παρακάτω:
[autorun]
open = setup.exe
icon = icon.ico

Αν το CD μας περιέχει κάποιο πρόγραμμα που θέλουμε να τρέχει αυτόματα τότε αρκεί στην δεύτερη σειρά να αντικαταστήσουμε το setup.exe με το όνομα του εκτελέσιμου προγράμματος που θέλουμε να τρέχει.
Παράδειγμα:
open = winamp.exe
Αν θέλουμε το CD μας να έχει και κάποιο συγκεκριμένο εικονίδιο αντικαθιστούμε το icon.ico με το όνομα του εικονιδίου που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.
Παράδειγμα:
icon=roda.ico
Μόλις έχουμε κάνεις αυτές τις αλλαγές σώζουμε το αρχείο σαν autorun.inf και το βάζουμε μέσα στον φάκελο που περιέχει τα αρχεία για εγγραφή στο CD.Διαφημίσεις
AdBanner Exchange