Εάν θέλετε να με βρείτε, επισκεφτείτε το iFeed.gr!!!

Αυτόματο Κλείσιμο του υπολογιστή σε καθορισμένη ώρα

H παρακάτω διαδικασία θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να μπορούμε να κλείσουμε τον υπολογιστή μας σε κάποια καθορισμένη ώρα,εάν για παράδειγμα πρέπει να φύγουμε ή έχουμε να κάνουμε κάτι και δεν μπορούμε να περιμένουμε να τελειώσει κάποια διαδικασία που βρίσκεται σε εκτέλεση.

Για παράδειγμα εάν θέλουμε να κλείσει ο υπολογιστής μας στις 10:00μμ(22:00pm),θα πρέπει να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία.

1.Πατάμε στην "έναρξη"
2.Επιλέγουμε "Εκτέλεση..."
3.Πληκτρολογούμε τον κώδικα: at 22:00 shutdown -s

Αυτή ήταν η διαδικασία!!
Τώρα ο υπολογιστής μας είναι ρυθμισμένος,έτσι ώστε να κλείσει στις 10:00μμ.


Για να ακυρώσουμε το αυτόματο κλείσιμο, πληκτρολογούμε τον κώδικα: shutdown -a

Διαφημίσεις
AdBanner Exchange